rorestrand-eiendom-logo

Rørestrand Eiendom AS er et privat, lokalt eid eiendomsselskap som ble startet i 1984. Selskapet har siden starten drevet med utleievirksomhet av næringseiendom.

På en ca. 30 mål stor eiendom på Rørestrand ved Horten planlegges og prosjekteres nå et nytt boligprosjekt. Dette har fått navnet Rørestrand Park. Rørestrand Park AS som er et datterselskap av Rørestrand Eiendom AS vil stå som utbygger i dette prosjektet. Som første fase i boligprosjektet legges det opp til å bygge 44 nye leiligheter. Leilighetene vil bli sjønære, og blir liggende ca. 200 meter fra strandkanten av Oslofjorden.

 

Møt oss gjerne på vårt kontor på Rørestrand!

Parkveien 41, 3186 Horten

+47 330 39 890

post@rorestrand-eiendom.no

Fyll ut kontaktskjema – klikk her!

 

Arnt Holt, daglig leder

+ 47 901 93 414

arnt@rorestrand-eiendom.no

Øystein Holt, styreleder

+ 47 975 52 455

oystein@rorestrand-eiendom.no