Rørestrand Park tilbyr deg et liv i naturskjønne områder med alle fasiliteter i nærheten. Du får mer tid til det som er viktig for deg!

REKREASJON

Kystlinje med skog, badestrand, seilerhavn og campingplass danner til sammen et populært feriested med mange attraksjoner. Rørestrand er et viktig rekreasjonsområde for hele byen Horten og lokalsamfunnet hele året. Det er planlagt fortau langs interne «veier» i boligprosjektet som vil bli tilkoblet eksisterende turstier i området, blant annet kyststien som går mellom boligområdet og badestranden rett nedenfor husene i byggetrinn 1.

Rørestrand er et mye brukt rekreasjonsområde for innbyggerne i lokalsamfunnet og Horten forøvrig. Området ligger i varierende terreng som innbyr til forskjellige typer aktiviteter året rundt.

VERDENS BESTE NABOER – VERDENS STØRSTE PLEN 

I umiddelbar nærhet av Rørestrand Park ligger Rørestrand Camping. Rett nedenfor campingplassen finnes en solrik badestrand som av mange blir kalt Hortens beste badestrand. Her finner du forskjellige vannaktiviteter og en helt spesiell beachbar som gir deg følelsen av å være på ferie. Her finner du også en seilerhavn som drives av Horten seilforening. Som beboer i Rørestrand Park har du godt med grøntområder rundt deg. Tar vi med områdene mellom de nederste boligene i byggetrinn 1 og vannkanten, kan du på mange måter si at Rørestrand Park har «verdens største plen» rett utenfor.

ET RIKT KULTUROMRÅDE

Rørestrand Park ligger innenfor kulturmiljøet Borre, som er definert som kulturmiljø med nasjonal og regional verneverdi.

Langs kystsonen finnes et flott skogsturområde som strekker seg mellom Rørestrand Camping og Borreparken, og videre til Åsgårdstrand. Syd for Rørestrand ligger Borre nasjonalpark. Borre prestegård med tilhørende jorder er områdefredet og utgjør et sentralt element i Borres landskap. Langs Borres kystlinje finnes også mange ruiner av gamle bygninger.
Rørestrand er et spennende område med en rik kulturhistorisk fortid som vises i verdifulle kulturlandskaper og kulturminner forøvrig. I nærheten ligger det blant annet registrerte kulturminner på Eikestrand og Midgardsenteret. Midgard vikingsenter formidler kunnskap om Vestfolds vikingtid og ligger like ved de vakre Borrehaugene, Nordens største samling av kongegraver fra vikingtiden. Haugene er markerte i terrenget og preger landskapet i dette området.

KOLLEKTIVTILBUD

Få minutter fra Rørestand ligger busstopp med gode forbindelser til Horten, Holmestrand, Skoppum stasjon og Tønsberg.

UNIVERSITET i SØRØST-NORGE (USN)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), ligger på Bakkenteigen bare drøye 10 minutters sykkeltur unna Rørestrand Park. Dette er Norges nyeste universitet og det fjerde største av Norges ti universiteter med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Her er du en del av et miljø med høy internasjonal kvalitet.

FESTIVALBYEN HORTEN

Horten bobler over av arrangementer i sommerhalvåret. Fyrverkerikonsert, mat- og fotofestival, samt Verven – Hortens største festival. Se gjerne denne flotte videoen om Horten. Klikk her!