Rørestrand Park tilbyr deg et liv i naturskjønne områder med alle fasiliteter i nærheten. Du får mer tid til det som er viktig for deg!

 

Område

Rørestrandsområdet karakteriseres av småhusbebyggelse med ett til to etasjer og større villaer inntil tre etasjer. Områdene er utbygd til ulike tider, men oppfattes likevel som en homogen bygningsmasse. Rørestrand Park ligger innenfor kulturmiljøet Borre, som er definert som kulturmiljø med nasjonal og regional verneverdi.

Alt i nærheten

Prosjektet ligger i den sørlige enden av Horten med gangavstand til skole, barnehage, bensinstasjon, matforretninger, bussholdeplass, bowling og Horten sentrum. I nærheten er Rørestrand Camping, båthavn og Horten Seilforening. Rett nedenfor campingplassen finnes en solrik badestrand. Tilknyttet stranden finnes forskjellige vannaktiviteter og en strandbar.

Høyskolen i Vestfold ligger på Bakkenteigen, 12 minutter på sykkel fra Rørestrand.

Tilgjengelighet

Rørestrand Park er landlig, men likevel bare noen minutter fra Horten sentrum. Du kan velge enten bil, bus, sykkel eller gangvei. Her finner du alle fasiliteter. Planområdet er lett tilgjengelig for både gående og syklende. Det er planlagt et fortau langs interne veier som er tilkoblet til eksisterende turstier i området.

Det arbeides med å bygge om et nedlagt jernbanespor forbi planområdet til en gang-/sykkelsti med svært god standard. En slik trasse forbedrer tilgjengeligheten til bysentrum og høyskolen Bakkenteigen i motsatt retning.

Kollektivtilbud

Bussrute 72 trafikkerer Halvdan Svartes gate, som er en lokalrute mellom Steinsnes og Horten sentrum. Få minutter fra Rørestand ligger et busstopp i Borreveien (Johan Riefs gate), med gode forbindelser til Holmestrand, Skoppum stasjon og Tønsberg.

 

Se gjerne denne flotte videoen om Horten. Klikk her!