Rørestrand Park ligger i et naturskjønt område nær skog, strand og seilerhavn. Prosjektet tilbyr deg et bomiljø med mye lys, luft og vakre grøntområder nær sjøen.

Oslofjorden er det viktigste element i Rørestrands landskap. Derfor har alle boliger fantastisk sjøutsikt. I strandlinjen befinner seg moreneblokker som gir landskapet mer liv.

Langs kystsonen finnes et flott skogsturområde. Det strekker seg mellom Rørestrand Camping og Borreparken, og videre til Åsgårdstrand. Vegetasjonen ved Rørestrand er varierende fra Alm-lindeskog i den østlige delen til Or-askeskog i syd-vest.

Syd for Rørestrand ligger Borre nasjonalpark. Borre prestegård med tilhørende jorder er områdefredet og blir et sentralt element i Borres landskap. Langs Borres kystlinje finnes også mange ruiner av gamle bygninger.