RØRESTRAND PARK

 

Boliger med en fantastisk beliggenhet med nærhet til både sjø og skog. Rørestrand Park tilbyr deg et liv i et naturskjønt område med mange fasiliteter i nærheten. Nå trenger du ikke lenger å velge mellom natur og høy livskvalitet.

 

Byggetrinn 1 består av 44 leiligheter i fem hus over tre etasjer. Størrelsen på leilighetene varierer fra 75 til 136,3 kvadratmeter, fra 3- til 5-roms. Det er heis i alle fem hus. I hus D og E er det heisadkomst rett fra garasjekjeller og opp til alle leilighetsplan. For hus A, B og C vil det være gangvei over tunet til garasjekjeller. Leilighetene blir organisert som sameie. Innflytting er planlagt til ca. 18 måneder etter vedtatt byggestart.

De fem husene vil bli plassert i to rekker langs skogen og kysten, omtrent 150–250 meter fra vannet. Det er planlagt 8/10 boenheter per hus. Alle leilighetene i første byggetrinn vil få terrasse eller balkong og tilgang til felles garasjekjeller. Samtlige leiligheter vil få store balkonger, og dels sjøutsikt og kveldssol. Enkelte av leilighetene vil få opptil 3 uteplasser/balkonger for å få
mest mulig ut av solens gang gjennom årstidene.

For at boligprosjektet som helhet skal harmonere best mulig med omgivelsene og skogsterrenget som omgir området, er det lagt vekt på at husene skal få et særpreg som gjenspeiler hele området. Form og avstand på byggene minner om villabebyggelse, med et følsomt forhold til omgivelsene. Det åpne rommet fra Oslofjorden strekker seg over stranden, gjennom skogen inn til boligfeltet. Landskapet flyter gjennom siktaksene i det lett skrånede terrenget gjennom skogen mot sjøen. Leilighetene vil ligge usjenert til for hverandre og for at du som beboer alltid
skal kjenne at du bor nærme sjøen, er det lagt opp til en viss avstand mellom husene slik at det inviteres til utsyn. Siktlinjene fra sjøsiden og inn i skogen vil være et unikt og viktig element med Rørestrand Park.

Det er planlagt parkeringskjeller tilknyttet byggene. Dette fører til at randsonen holdes mest mulig bilfritt. Man søker å holde dens sårbarhet og karakter mest mulig uforstyrret.

Det er lagt vekt på tilgjengelighet for både barn og eldre. Med nærhet til lekeplasser og gode turstier i området, danner arkitekturen og landskapet en helhet. De gode sykkel- og gangavstandene inn til Horten sentrum er med på å skape attraktivitet til området. Det vil gi en positiv effekt til et kulturelt og levende bysentrum. Les mer om området…

HVORFOR RØRESTRAND PARK?

TIDSLINJE

Mars – september 2015 Området H11 Rørestrand ble avsatt til boligbebyggelse

2016 – 2018 Detaljregulering av området på Rørestrand og prosjektering av byggetrinn 1

Februar 2019 Salgsstart – Hus A, D, E (salgstrinn 1) senere Hus B og C (salgstrinn 2)

2019 Detaljprosjektering – Hus A – E (byggetrinn 1). Forventet byggestart høst 2019.

2021 Forventet overdragelse av leilighetene i 1. kvartal.

Byggestart er avhengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuelle justering i fremtiden for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.

 

 

FORBEHOLD

Forbehold
Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfang av leveransen er begrenset til denne.

Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuelle endringer av antall eierseksjoner i bygningene.

Visualisering
Enkelte illustrasjoner kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer for eksempel.: fasadetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser og beplantning.

Tegninger, bilder 3D visualisering og perspektiv som er benyttet i markedsføring, er kun av illustrativ karakter og definerer ikke den nøyaktige størrelse eller endelige resultat. Det er kun ment som rettledende illustrasjoner og er ikke målbare.

Utearealplanen i internettsiden er av en slik karakter at den ikke kan anses som et kart, men en illustrasjons skisse. Utearealplanene er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

.

.

HVEM STÅR BAK PROSJEKTET

Rørestrand Eiendom AS

Rørestrand Eiendom AS er et privat, lokalt eid eiendomsselskap som ble startet i 1984. Selskapet har siden starten drevet med utleievirksomhet av næringseiendom.

Møt oss gjerne på vårt kontor på Rørestrand

KMS Arkitekter AS

KMS Arkitekter AS er engasjert av Rørestrand Eiendom AS for å gjennomføre detaljregulering av området på Rørestrand i Horten.

Les mer

EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1 er Norges største eiendomsmegler. Vi hjelper deg å realisere boligdrømmen! Ta kontakt med oss og sett deg på interessentlisten for prosjektet.

Ta kontakt med oss