RØRESTRAND PARK

rorestrand-park-bt1

 

Boliger med fantastisk nærhet til sjøen og utsikt til denne. Rørestrand Park tilbyr deg et liv i et naturskjønt område med mange fasiliteter i nærheten. Nå trenger du ikke lenger å velge mellom natur og høy livskvalitet.

 

Bygningene er plassert i to rekker langs skogen og kysten ca. 150-250 m fra vannet. Det er planlagt 8-10 boenheter per bygg. Form og avstand på byggene minner om villabebyggelse, med et følsomt forhold til omgivelsene. Det åpne rommet fra Oslofjorden strekker seg over stranden, gjennom skogen inn til boligfeltet. Landskapet flyter gjennom siktaksene i det lett skrånede terrenget gjennom skogen mot sjøen. Avstanden mellom byggene er holdt slik at nærhet til sjøen alltid er følbar. Leilighetene ligger usjenert til for hverandre.

Det er planlagt inntil 4 leiligheter per etasje i de nederste etasjene. Videre er planlagt en tilbaketrukket 3.etasje på toppen. Denne etasjen er tenkt bygd i trepanel for å redusere den vertikale effekten. Pussoverflatene som kun er i de to første etasjene gir byggene et solid inntrykk. De miljøvennlige materialene og energibeviste klimaveggene understreker dette. Takets form gir et lett inntrykk mot omgivelsene slik at arkitekturen forblir ydmyk mot landskapet.

Det er planlagt parkeringskjeller tilknyttet byggene. Dette fører til at randsonen holdes mest mulig bilfritt. Man søker å holde dens sårbarhet og karakter mest mulig uforstyrret.

Man kan oppleve både solnedgang og soloppgang i leilighetene. Dette understrekes ved at alle leilighetene har dels sjøutsikt og kveldssol. Leilighetene har fått store balkonger, og enkelte har fått 2 stykker for å få mest mulig effekt ut av solens gang gjennom årstidene.

Det er lagt vekt på tilgjengelighet for både barn og eldre. Med nærhet til lekeplasser og gode turstier i området, danner arkitekturen og landskapet en helhet. De gode sykkel- og gangavstandene inn til Horten sentrum er med på å skape attraktivitet til området. Det vil gi en positiv effekt til et kulturelt og levende bysentrum.

HVORFOR RØRESTRAND PARK?

TIDSLINJE

Mars – september 2015 Området H11 Rørestrand ble avsatt til boligbebyggelse

2016 – 2018 Detaljregulering av området på Rørestrand og prosjektering av byggetrinn 1

Vinter 2019 Forventet salgsstart – Boligblokker A – E (byggetrinn 1)

2019 Detaljprosjektering – Boligblokker A – E (byggetrinn 1). Forventet byggestart høst 2019.

2020 Forventet overdragelse av leilighetene

Byggestart er avhengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuelle justering i fremtiden for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.

rorestrand-park-bt1-og-glass-bt2-tekst

 

 

FORBEHOLD

Forbehold
Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfang av leveransen er begrenset til denne.

Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuelle endringer av antall eierseksjoner i bygningene.

Visualisering
Enkelte illustrasjoner kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer for eksempel.: fasadetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser og beplantning.

Tegninger, bilder 3D visualisering og perspektiv som er benyttet i markedsføring, er kun av illustrativ karakter og definerer ikke den nøyaktige størrelse eller endelige resultat. Det er kun ment som rettledende illustrasjoner og er ikke målbare.

Utearealplanen i internettsiden er av en slik karakter at den ikke kan anses som et kart, men en illustrasjons skisse. Utearealplanene er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

.

.

HVEM STÅR BAK PROSJEKTET

Rørestrand Eiendom AS

Rørestrand Eiendom AS er et privat, lokalt eid eiendomsselskap som ble startet i 1984. Selskapet har siden starten drevet med utleievirksomhet av næringseiendom.

Møt oss gjerne på vårt kontor på Rørestrand

KMS Arkitekter AS

KMS Arkitekter AS er engasjert av Rørestrand Eiendom AS for å gjennomføre detaljregulering av området på Rørestrand i Horten.

Les mer

EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1 er Norges største eiendomsmegler. Vi hjelper deg å realisere boligdrømmen! Ta kontakt med oss og sett deg på interessentlisten for prosjektet.

Ta kontakt med oss