FAMILIEVENNLIG OMRÅDE

/
/
FAMILIEVENNLIG OMRÅDE
FAMILIEVENNLIG OMRÅDE

Rørestrand Park er både et ideelt lekeområde for barn, et spennende sted for tenåringer, og en nydelig plass for hele familien.

Rørestrand Park tilbyr høy livskvalitet for alle generasjoner.

 

Barnevennlighet

Rørestrand er et ideelt lekeområde for barn. Lekeplassene er en del av en større offentlig grøntstruktur, som er flott å bruke for både barn og voksne. Det legges til rette for en lekeplass på ca. 400 m² i første byggetrinn og like mye for andre byggetrinn. Arealene vil bli sikret i planen, og gir mulighet for variert lek for de minste barna. I nærområdet finnes det barnehage og flere familiebarnehager. Ny Granly barneskole er planlagt ferdigstilt sommeren 2017.

Rekreasjon

Kystlinje med skog, badestrand, seilerhavn og campingplass danner til sammen et populært feriested med mange attraksjoner. Rørestrand er et viktig rekreasjonsområde for hele byen Horten og lokalsamfunnet hele året. Området ligger i varierende terreng som skaper muligheter for forskjellige typer aktiviteter både sommer og vinterstid.

Trygghet

Arealer og anlegg som brukes av barn er dessuten sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Lekearealene er trukket lengst mot sør utenfor nærhet til biltrafikkerte veier. Området er sikret for syklende og gående. Alle boliggater i området har felles fartsgrensesone på 30km/t. I tillegg har en del av dem fartsdumper for å redusere farten. I området er det godt klima og det er ikke registrert luftforurensning. Eventuell støy fra rv. 19 reduseres ved støyskjerming.

Begivenhetsrikt område

Rørestrand er et spennende område. En rik kulturhistorisk fortid vist i verdifulle kulturlandskaper og kulturminner for øvrig. I nærheten ligger det registrerte kulturminner på Eikestrand og Midgardsenteret. Midgard historiske senter skaper og formidler kunnskap om Vestfolds vikingtid. Senteret ligger like ved de vakre Borrehaugene, Nordens største samling av kongegraver fra vikingtiden. Haugene er markerte i terrenget og preger landskapet.

 

boligblokk